2008

Interiér - budova D - MZLU

2008 - Ostatní

ÚAP a hodnocení krajinného rázu

2008 - Krajinářská architektura

Obnova VP v Lednickém parku

2008 - Obnovy vegetačních prvků

Obnova trvalkových záhonů

2008 - Obnovy vegetačních prvků

Hodnocení ekologického potenciálu, GIS

2008 - Krajinářská architektura

Žabovřeské louky Brno

2008 - Návrhy zahrad, parků, městských prostorů