2006

Herbář plevelů

2006 - Ostatní

5+5

2006 - Ostatní

5+5

2006 - Ostatní

Hodnocení dendrologického potenciálu

2006 - Obnovy vegetačních prvků

Předprostor Janáčkova divadla - Brno

2006 - Návrhy zahrad, parků, městských prostorů

Hodnocení ekologického potenciálu

2006 - Krajinářská architektura